Find din regions behovsskema her

Det kan behovs – eller forberedelsesskemaet hjælpe dig med:

Kræft og behandling af sygdommen kan ofte medføre en forandring af hverdagen. Det kan fx være vanskeligheder ved at klare dagligdagen, arbejdsliv, familieliv og de fysiske og psykiske følger af at have en kræftsygdom. Hvordan, man oplever livet med kræft vil være forskelligt fra person til person, og der vil være emner og problemer, som fylder mere eller mindre for den enkelte.

Få et overblik over de handlinger og tanker, der fylder meget i din hverdag, så du kan arbejde mere effektivt med dine udfordringer.

For nogle kan det være en hjælp at få skabt overblik over, hvad det er for handlinger og tanker, der fylder meget i hverdagen, og hvad de primære udfordringer er.

For at hjælpe dig med at skabe overblik har alle regioner i Danmark udarbejdet et samtaleværktøj – kaldet et behovs- eller forberedelsesskema. Hver region har sit eget skema.

Skemaet hjælper dig med at finde frem til de problemer, der fylder mest hos dig. Skemaet kan du fx bruge som forberedelse, inden du skal til samtale med sundhedspersonalet – fx læge, sygeplejerske eller kommune. Det kan være med til at sikre, at du får den hjælp og støtte, som du har behov for.

Du bestemmer selv, om du vil bruge skemaet, og du behøver ikke aflevere det til sundhedspersonalet. Skemaet er dit.

For nogle kan det være en hjælp at udfylde skemaet sammen med en pårørende, som eventuelt også kan deltage i samtalen med sundhedspersonalet. Måske vil du opleve, at en gennemgang af spørgsmålene i skemaet giver anledning til en god snak med din pårørende.

Brug skemaet som indgangsvinkel til samtale med dine pårørende.

Få en bedre forståelse for dine egne behov, for – i samarbejde med sundhedsprofessionelle – nemmere at kunne vurdere hvad der er de rette rehabiliterende og/eller palliative tilbud til netop dig.

Hvis du vil vide mere

Har du lyst til at vide mere om, hvad du kan bruge et behovsskema til, så kan du få mere information i denne film. Filmen er produceret af Region Hovedstaden, men indholdet i filmen gør sig gældende for behovsskemaer i alle regioner. Skemaet ser forskelligt ud i hver region, men formålet er det samme.

Behovskema | Lever Forandret

Hvad er et behovsskema?