Lungekræft? Hvad du kan forvente i et udredningsforløb.

–  herunder kan du se videoer, der beskriver hvad kan du forvente i et kræftpakkeforløb.

Hvis din læge har mistanke om, at du kan have en kræftsygdom, bliver du henvist til et kræftpakkeforløb1.
Du kan læse mere om kræftpakke forløbet på Sundhedsstyrelsen hjemmeside her:
https://www.sst.dk/da/sygdom-og-behandling/kraeft/pakkeforloeb

Herunder kan du se videoer, der beskriver hvad kan du forvente i sådan et forløb ved mistanke og udredning for lungekræft

Hvad er et kræftpakkeforløb?

Her en kort gennemgang af grundelementerne i et kræftpakkeforløb og overblik over de forundersøgelser du kan møde i udredningsfasen af forløbet.

DK-NON-00440

Scanning er en del af udredningen af en mulig lungekræft.

Denne video forklarer hvad scanningen bruges til, hvordan den hænger sammen med pakkeforløbet. Men, vigtigtst forklares hvordan scanningen foregår så du kan forberede dig på hvad der skal foregå til undersøgelsen.

DK-NON-00443

Kikkertundersøgelse, eller bronkoskopi er en del af udredningsprocessen ved mulig lungekræft.

Denne video forklarer hvorfor en bronkoskopi er nødvendig i forløbet, og ikke mindst forklare hvordan proceduren foregår, så du kan forberede dig på hvad der skal foregå til undersøgelsen.

DK-NON-00444

Vævsprøve kan være en del af udredningsprocessen ved mulig lungekræft.

Denne video forklarer hvad vævsprøven skal bruges til, og ikke mindst forklare hvordan proceduren foregår, så du kan forberede dig på hvad der skal foregå til undersøgelsen.

DK-NON-00445

Når alle prøver og undersøgelser er foretaget, bliver disse behandlet af et multi diciplinært team (MDT).

Denne video beskriver arbejdet i MDT´et og om hvordan planen for netop dit forløb bliver lagt.

DK-NON-00446